)

اتاق دو تخته

اتاق سه تخته

سوئيت سه تخته

سوئيت چهار تخته

سوئيت دوبلکس کوچک 4 تخته

سوئيت يک خوابه 5 تخته

سوئيت دوبلکس بزرگ 6 تخته

ويلاي دو خوابه