)

گل نشان سوئيت 2تخت

گل نشان 1 خواب 2 تخت

گل نشان 1 خواب 3 تخت

گل نشان 2 خواب 4 تخت

گل نشان 2 خواب 5 تخت

گل نشان 2 خواب 6 تخت

گل افشان 1 خواب 2 تخت

گل افشان 2 خواب 4 تخت

گل افشان مديريتي 2 خ 4 ت

گل افشان مديريتي 3 خ 6 ت

ويلا 1 خواب 4تخت

ويلا 2 خواب 6 تخت