يک تخته

دو تخته

آپارتمان سه خوابه

چشم انداز

سوئيت قاجار

آپارتمان

سوئيت پرديس

سه تخته

سوئيت چشم انداز

دو تخته با سرويس

دو تخته سبز

دو تخته بدون تخت اضافه