تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک نفره 1396/11/01 1397/01/31 33%
2 دو تخته جدا Twin 1396/11/01 1397/01/31 38%
3 سوئيت معمولي 1396/11/01 1397/01/31 44%
4 سوئيت ديپلماتيک 1396/11/01 1397/01/31 50%
5 سوئيت بزرگ 1396/11/01 1397/01/31 34%
6 دو نفره بزرگ DBL 1396/11/01 1397/01/31 38%
7 سه تخته -نوع A 1396/11/01 1397/01/31 36%
8 سه تخته جدا - نوع B 1396/11/01 1397/01/31 36%
9 B-TWINدوتخته 1396/11/01 1397/01/31 38%
10 سوئيت کانکت 1396/11/01 1397/01/31 46%