)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک نفره 1396/01/01 1396/03/31 33%
2 دو تخته جدا Twin 1396/01/01 1396/03/31 38%
3 سوئيت معمولي 1396/01/01 1396/03/31 23%
4 سوئيت ديپلماتيک 1396/01/01 1396/03/31 29%
5 سوئيت پرزيدنتال 1396/01/01 1396/03/31 24%
6 سوئيت بزرگ 1396/01/01 1396/03/31 21%
7 دو نفره بزرگ DBL 1396/01/01 1396/03/31 38%
8 سه تخته -نوع A 1396/01/01 1396/03/31 37%
9 سه تخته جدا - نوع B 1396/01/01 1396/03/31 37%
10 B-TWINدوتخته 1396/01/01 1396/03/31 38%
11 سوئيت کانکت 1396/01/01 1396/03/31 23%