تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته 1396/09/01 1396/11/30 32%
2 دو تخته 1396/09/01 1396/11/30 37%
3 سوئيت رويال 1396/09/01 1396/11/30 36%
4 سه تخته 1396/09/01 1396/11/30 37%