)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته 1396/06/15 1396/10/30 13%
2 دو تخته 1396/06/15 1396/10/30 15%
3 سوئيت رويال 1396/06/15 1396/10/30 20%
4 سه تخته 1396/06/15 1396/10/30 14%