)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته با حمام 1396/01/01 1397/01/01 5%
2 دو تخته با حمام 1396/01/01 1397/01/01 5%
3 سوئيت 1396/01/01 1397/01/01 5%
4 سه تخته با حمام 1396/01/01 1397/01/01 5%
5 دوتخته باحمام (دبل ) 1396/01/01 1397/01/01 5%
6 سوئيت آپارتمان 1396/01/01 1397/01/01 5%
7 يک تخته درجه دوم 1396/01/01 1397/01/01 5%