تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته 1396/04/05 1396/06/31 5%
2 دو تخته دبل 1396/04/05 1396/06/31 5%
3 دو تخته توِئين 1396/04/05 1396/06/31 5%
4 تريپل 1396/04/05 1396/06/31 5%
5 دبل باتخت اضافه 1396/04/05 1396/06/31 5%
6 کانکت روم 1396/04/05 1396/06/31 5%
7 آپارتمان 1396/04/05 1396/06/31 5%