تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو تخته دبل 1397/05/27 1397/07/30 5%
2 دو تخته توِئين 1397/05/27 1397/07/30 5%
3 تريپل 1397/05/27 1397/07/30 5%
4 سه تخته خانواده 1397/05/27 1397/07/30 5%
5 چهار تخته 1397/05/27 1397/07/30 5%