)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو تخته دولوکس Double 1396/04/01 1396/05/31 15%
2 دو تخته دولوکس Double 1396/06/01 1396/06/31 10%
3 دو تخته دولوکس Twin 1396/04/01 1396/05/31 15%
4 دو تخته دولوکس Twin 1396/06/01 1396/06/31 10%
5 سوئيت تريپل جونيور 1396/04/01 1396/05/31 10%
6 سوئيت تريپل جونيور 1396/06/01 1396/06/31 5%
7 سوييت تريپل با منظره باغ 1396/04/01 1396/05/31 15%
8 سوييت تريپل با منظره باغ 1396/06/01 1396/06/31 10%
9 اتاق تريپل 1396/04/01 1396/05/31 15%
10 اتاق تريپل 1396/06/01 1396/06/31 10%
11 چهار تخته VIP 1396/04/01 1396/05/31 10%
12 چهار تخته VIP 1396/06/01 1396/06/31 5%
13 سوييت جونيور 4تخته 2اتاقه 1396/04/01 1396/05/31 15%
14 سوييت جونيور 4تخته 2اتاقه 1396/06/01 1396/06/31 10%
15 اتاق دولوکس 4 تخته 1396/04/01 1396/05/31 15%
16 اتاق دولوکس 4 تخته 1396/06/01 1396/06/31 10%
17 سوئيت ضيافت 4 تخته دوبلکس 1396/04/01 1396/05/31 15%
18 سوئيت ضيافت 4 تخته دوبلکس 1396/06/01 1396/06/31 10%
19 سوئيت کانکت جونيور 1396/04/01 1396/05/31 15%
20 سوئيت کانکت جونيور 1396/06/01 1396/06/31 10%
21 سوئيت کانکت دابل 1396/04/01 1396/05/31 15%
22 سوئيت کانکت دابل 1396/06/01 1396/06/31 10%
23 سوئيت VIP 1396/04/01 1396/05/31 10%
24 سوئيت VIP 1396/06/01 1396/06/31 5%
25 اتاق دو تختVIP 1396/04/01 1396/05/31 10%
26 اتاق دو تختVIP 1396/06/01 1396/06/31 5%