)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق دو تخته 1394/08/10 1394/10/30 10%
2 اتاق سه تخته 1394/08/10 1394/11/30 10%
3 سوئيت سه تخته 1394/08/10 1394/10/30 10%
4 سوئيت چهار تخته 1394/08/10 1394/11/30 10%
5 سوئيت دوبلکس کوچک 4 تخته 1394/08/10 1394/10/30 10%
6 سوئيت يک خوابه 5 تخته 1394/08/10 1394/10/30 10%
7 سوئيت دوبلکس بزرگ 6 تخته 1394/08/10 1394/10/30 10%