تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو تخته ويلايي 1396/07/01 1396/07/30 30%
2 دو تخته طبقاتي 1396/07/01 1396/07/30 32%
3 سه تخته ويلايي 1396/07/01 1396/07/30 32%
4 سه تخته طبقاتي 1396/07/01 1396/07/30 33%
5 سوئیت چهار تخته طبقاتي 1396/07/01 1396/07/30 35%