تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو تخته دابل 1397/04/01 1397/04/31 25%
2 دو تخته کينگ 1397/04/01 1397/04/31 25%
3 دو تخته 1397/04/01 1397/04/31 25%
4 سوئيت معمولي 1397/04/01 1397/04/31 25%