تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 ويلا 1 خوابه 2 تخته 1396/12/04 1398/01/17 11%
2 ويلا 2 خوابه 2تختهS 1396/12/04 1398/01/17 11%
3 ويلاي 2 خوابه 3 تختهS 1396/12/04 1398/01/17 11%
4 ويلاي2 خوابه 3 تختهD 1396/12/04 1398/01/17 11%
5 ويلا ويژه 2 خوابه 4تختVIP 1396/12/04 1398/01/17 11%
6 ويلاي 1خوابه 2تخته D 1396/12/04 1398/01/17 11%
7 ويلاي 2خوابه 4تختهS 1396/12/04 1398/01/17 11%
8 ويلاي 1 خوابه 3 تختهD 1396/12/04 1398/01/17 11%