تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته با حمام 1397/02/31 1397/05/25 15%
2 دو تخته با حمام 1397/02/31 1397/05/25 25%
3 سوئيت با حمام 1397/02/31 1397/05/25 25%
4 سه تخته با حمام 1397/02/31 1397/05/25 25%
5 چهار تخته با حمام 1397/02/31 1397/05/25 25%