تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 چهار تخته با حمام 1397/02/31 1397/05/25 25%
2 سه تخته با حمام 1397/02/31 1397/05/25 25%
3 دو تخته با حمام 1397/02/31 1397/05/25 25%
4 يک تخته با حمام 1397/02/31 1397/05/25 15%
5 سوئيت با حمام 1397/02/31 1397/05/25 25%