تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق دو تخته 1397/01/16 1397/02/31 40%
2 اتاق دو تخته 1396/12/27 1397/01/15 30%
3 آپارتمان 1397/01/16 1397/02/31 40%
4 آپارتمان 1396/12/27 1397/01/15 30%
5 سوئيت رويال 1397/01/16 1397/02/31 40%
6 سوئيت رويال 1396/12/27 1397/01/15 30%
7 سوئيت 1397/01/16 1397/02/31 40%
8 سوئيت 1396/12/27 1397/01/15 30%