تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق دو تخته 1397/03/23 1397/04/01 40%
2 اتاق دو تخته 1397/02/30 1397/03/22 55%
3 آپارتمان 1397/03/23 1397/04/01 40%
4 آپارتمان 1397/02/30 1397/03/22 55%
5 سوئيت رويال 1397/03/23 1397/04/01 40%
6 سوئيت رويال 1397/02/30 1397/03/22 55%
7 سوئيت 1397/03/23 1397/04/01 40%
8 سوئيت 1397/02/30 1397/03/22 55%