تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت 1396/12/09 1396/12/14 20%
2 دو تخته 1396/02/19 1396/03/05 10%
3 سوئيت 1396/02/19 1396/03/05 10%
4 دو تخته 1396/03/06 1396/04/05 15%
5 سوئيت 1396/03/06 1396/04/05 20%