تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته 1396/07/01 1396/07/30 10%
2 دو تخته 1396/07/05 1396/07/30 10%
3 3سوئيت 1396/07/05 1396/07/30 10%