)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته 1396/01/16 1396/02/31 35%
2 دو تخته 1396/01/16 1396/02/31 40%
3 سوئيت کوئين 1396/01/16 1396/02/31 35%
4 سوييت دولوکس 1396/01/16 1396/02/31 40%
5 سه تخته 1396/01/16 1396/02/31 35%
6 يک تخت دو نفره 1396/01/16 1396/02/31 35%
7 سه تخته DS 1396/01/16 1396/02/31 35%
8 سوئيت توئين 1396/01/16 1396/02/31 35%