)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو تخته 1395/03/18 1395/05/18 15%
2 سه تخته 1395/03/18 1395/05/18 15%
3 سوئيت ويژه 1395/03/18 1395/05/18 15%
4 آپارتمان دو خوابه 1395/03/18 1395/05/18 15%
5 سوئيت گنو 1395/03/18 1395/05/18 15%