)

تماس با ما

هتل بزرگ سفيد کنار- بندر انزلي
01344503001-8
بندر انزلي - کيلومتر 5 جاده آستارا
www.kosarhotels.com/FA/hotels/sefidkenar/