تماس با ما

هتل گاردنيا
07644443153
جزیره کیش. بلوار هرمز. نرسیده به میدان حافظ.
www.gardeniahotel.ir