)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دوتخته تويين 1395/05/01 1395/12/26 25%
2 دو تخته دبل 1395/05/01 1395/12/26 25%
3 سوئيت لوکس 1395/05/01 1395/12/26 30%
4 هاني مون سوئيت 1395/05/01 1395/12/26 25%
5 اتاق بيزينس 1395/05/01 1395/12/26 25%