)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق ۲ تخته دیلاکس 1396/01/01 1396/03/31 38%
2 سوئيت دیلاکس 1396/01/01 1396/03/31 23%
3 اتاق ۲ تخته جدا 1396/01/01 1396/03/31 38%
4 سوئيت ديپلماتيک 1396/01/01 1396/03/31 29%
5 سوئيت پرزيدنتال 1396/01/01 1396/03/31 24%
6 سه تخته جدا - نوع B 1396/01/01 1396/03/31 37%
7 سه تخته -نوع A 1396/01/01 1396/03/31 37%
8 سوئيت Executive 1396/01/01 1396/03/31 21%
9 B-TWINدوتخته 1396/01/01 1396/03/31 38%
10 يک نفره 1396/01/01 1396/03/31 33%