)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو نفره 1395/10/11 1395/12/25 20%
2 سه نفره 1395/10/11 1395/12/25 20%
3 سوئيت کوچک 1395/10/11 1395/12/25 20%
4 آپارتمان 1395/10/11 1395/12/25 20%
5 سوئيت بزرگ 1395/10/11 1395/12/25 20%