)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته با حمام 1395/09/21 1395/12/30 5%
2 دو تخته با حمام 1395/09/21 1395/12/30 5%
3 سه تخته با حمام 1395/09/21 1395/12/30 5%