)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 Single Room 1395/10/28 1395/11/06 18%
2 Double Room 1395/10/28 1395/11/06 24%
3 Suit Junior 1395/10/28 1395/11/06 31%
4 Twin Room 1395/10/28 1395/11/06 24%
5 Suit Royal 1395/10/28 1395/11/06 31%