)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 تک تخته- Single 1395/10/28 1395/11/06 18%
2 دو تخته -Double 1395/10/28 1395/11/06 24%
3 سوئیت -Suit 1395/10/28 1395/11/06 31%
4 دو تخته جدا از هم-Twin 1395/10/28 1395/11/06 24%
5 سوئیت رویال-Suit Royal 1395/10/28 1395/11/06 31%