)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دو تخته استاندارد 1395/12/07 1395/12/11 15%
2 سوئيت 1395/12/07 1395/12/11 15%
3 دو تخته استاندارد 1395/12/14 1395/12/18 15%
4 سوئيت 1395/12/14 1395/12/18 15%
5 دو تخته استاندارد 1395/12/21 1395/12/25 15%
6 سوئيت 1395/12/21 1395/12/25 15%