)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1395/01/23 1396/04/31 25%
2 توئين کوئين2تا4نفره 1396/01/23 1396/04/31 25%
3 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1396/01/23 1396/04/31 25%
4 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1396/01/23 1396/04/31 25%
5 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1396/01/23 1396/04/31 25%
6 سوئيت1خوابه تراس دار2نفره 1396/01/23 1396/04/31 25%
7 پرزيدنت روم 1396/01/23 1396/04/31 25%