)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دبل تراس دار کينگ1يا2نفر 1395/12/01 1396/07/15 15%
2 توئين کوئين2تا4نفره 1395/12/01 1396/07/15 15%
3 دوبلکس دوخوابه کينگ 4نفر 1395/12/01 1396/07/15 15%
4 دبل پارتيشن دار کينگ4نفر 1395/12/01 1396/07/15 15%
5 دبل بدون تراس کينگ1تا2نفر 1395/12/27 1396/07/15 15%