)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 يک تخته سرويس کامل 1395/11/24 1396/01/31 25%
2 دو تخته سرويس کامل 1395/11/24 1396/01/31 25%
3 سه تخته سرويس کامل 1395/11/24 1396/01/31 25%
4 دو تخته دبل سرويس کامل 1395/11/24 1396/01/31 25%