)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 سوئيت 2 1395/03/01 1395/12/30 20%
2 آپارتمان 1395/03/01 1395/12/30 20%
3 يک تخته بدون حمام 1395/03/01 1395/12/30 10%
4 يک تخته با حمام 1395/03/01 1395/12/30 10%
5 دو تخته با حمام 1395/05/05 1396/12/04 20%