)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق دو تخته 1395/12/27 1396/01/06 15%
2 سوئيت 1395/12/27 1396/01/06 15%
3 آپارتمان 1395/12/27 1396/01/06 15%
4 سوئيت رويال 1395/12/27 1396/01/06 15%
5 اتاق دو تخته 1396/01/07 1396/01/14 10%
6 سوئيت 1396/01/07 1396/01/14 10%
7 آپارتمان 1396/01/07 1396/01/14 10%
8 سوئيت رويال 1396/01/07 1396/01/14 10%