)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 اتاق یک تخته 1396/01/30 1396/02/22 10%
2 آپارتمان 1396/01/30 1396/02/22 10%