)

تقویم تخفیف ها

# نوع اتاق از تاریخ تا تاریخ درصد تخفیف
1 دبل باغ 1396/02/01 1396/02/31 10%
2 تويين باغ 1396/02/01 1396/02/31 10%
3 دبل کوه 1396/02/01 1396/02/31 10%
4 تويين کوه 1396/02/01 1396/02/31 10%
5 سه نفره باغ 1396/02/01 1396/02/31 10%
6 سه نفره کوه 1396/02/01 1396/02/31 10%
7 چهارتخته باغ 1396/02/01 1396/02/31 10%
8 سوئيت کوچک 1396/02/01 1396/02/31 10%
9 سوئيت بزرگ 1396/02/01 1396/02/31 10%
10 سوئيت جمهوري 1396/02/01 1396/02/31 10%